onsdag 15 maj 2019

Livsbalans – Introduktion till livets viktiga pelare

Vad ska du satsa på i livet, hur får du den där balansen som alla talar om och vad händer om något går fel? Och framförallt hur kan du skapa ett liv i balans som du själv trivs med?

För att skapa tydlighet så har jag livnörden skapat en modell med de viktiga pelarna i livet.
Tillsammans bär de upp Livet. Det är en egenutvecklad modell av mig Livsnörden som jag delar med mig av för att du ska få ett liv som du själv är nöjd och trivs med och för att du ska kunna undvika onödiga obalanser.

1.     Total balans mellan livets viktiga pelare
På pelarna ligger en planka och när pelarna är lika höga så skapas en jämn och rak planka. Det betyder att balansen är tydlig. Fördelen med detta är att en pelare kan fallera utan att plankan störs, den ligger fortfarande kvar i ett jämnt och stabilt läge.

Figur 1 = Alla pelare lika höga = livsbalans


2.     En pelare är lite lägre än de andra
Det är vanligt att alla pelare inte är lika höga utan att någon pelare står tillbaka, tillfälligt eller under längre tid. Det kan vara exempelvis vara hälsan som är eftersatt, svårigheter att hitta fast bostad eller att arbetet tillfälligt försvinner. Som livsbalansen nedan visar så kvarstår balansen och tack vare de andra pelarna så klarar man detta. Genom att exempelvis ens kompisar eller nära relation kan stötta en, genom att man ekonomisk trygghet och fortsatt en rik fritid.

 
Figur 2 = En pelare är lägre = tydlig balans kvarstår


3.     En pelare är totalt dominerande
Bland många unga karriäristen så är det vanligt att man satsar väldigt mycket på en av livets viktiga pelare nämligen JOBBET. Då kan det bli en ojämn balans och en instabilitet i pelarstrukturen. Nämligen att en pelare blir totalt dominerande. Den stora faran är om pelaren skulle fallera för då finns det inte någon annan pelare som kan fånga upp plankan.

Verkligt exempel: Detta hände mig. Jag arbetade 60 timmar veckor på kontoret och så fort jag kom hem så fortsatte jag att jobba och brydde mig inte om någon nära relation, familj, vänner, min hälsa, min bostad eller att ha en egen fritid. Långsamt så tappade jag kontakten med mina vänner, fick sämre relation till familjen, gick upp i vikt och lägenheten jag bodde var allt annat än mysig. Jag hade inga hobbys. Så länge jobbet fanns så var det inga problem. Helt plötsligt kom dock finanskrisen och investmentbanken Lehman gick i konkurs. Mitt jobb försvann lika plötsligt och den enda pelare som jag prioriterat krackelerade.
Tips! Försök att ha några pelare som är lite högre, dvs. satsa på några fler pelare än en.

   
Figur 3 = En pelare är mycket högre än de andra – instabilitet kan uppstå


4.     Vilka är de viktiga pelarna i livsbalansen?

Livets viktiga pelare består i min modell av åtta områden som naturligtvis påverkar varandra men som ändå kan särskiljas är:

·      Nära relation
·      Familj
·      Hälsa
·      Vänner
·      Bostad
·      Karriär/Jobb
·      Egen tid
·      Personlig ekonomi

Det finns ingen pelare som alltid är viktigare än någon annan utan alla de kan vara olika viktiga vid olika tidpunkter för samma person och olika personer kan ha helt olika prioriteringar. Det viktig är att en balans uppnås och att ingen pelare blir allt för dominerande.


Figur 4 = Beskrivning av livets olika pelare


Jag kommer att ge dig inlägg om varje pelare och varje viktig pelare kommer att få en egen sida där länkar till länkar till alla inlägg kommer att finnas.

Välkommen att följa Livsnörden och kom gärna med feedback om vad du önskar läsa mer om. 

/Livsnörden
Twitter: @livsnorden


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Boktips för managementkonsulter

Här kommer en relevant lista för existerande eller blivande managementkonsulter. Den är framtagen av mig, boknörden och bygger främst på en ...